You are here:
Trójka świętych od spraw beznadziejnych

Trójka świętych od spraw beznadziejnych

Trudna sytuacja, która wydaje się wręcz beznadziejna? Poczucie znalezienia się w martwym punkcie? Niezależnie od tego, czy chodzi o problemy materialne, w relacjach, zdrowotne czy emocjonalne, Bóg wysłuchuje swoich dzieci. Modlitwa ma wielką moc, a święci - poprzez obcowanie świętych - mogą skutecznie wstawiać się za nami. Wśród wszystkich świętych jest trzech, którzy są szczególnie znani z rozwiązywania bardzo trudnych sytuacji: św. Juda Tadeusz, św. Rita z Cascia i św. Antoni z Padwy. Odkryj, kiedy i jak się do nich modlić!  

Święty Juda Tadeusz, patron spraw trudnych i beznadziejnych

Kim jest święty Juda?

Święty Juda Tadeusz jest jednym z dwunastu apostołów Jezusa. On i apostoł Jakub są kuzynami Jezusa. Od średniowiecza wstawiennictwo św. Judy uznawane jest za niezwykłe, niemal cudowne. Nazywa się go "apostołem spraw beznadziejnych". To św. Gertruda wydobyła go z zapomnienia i żarliwie się do niego modliła, a św. Bernard z Clairvaux zawsze podróżował z relikwią świętego apostoła. Gdy była w wielkiej potrzebie, Jezus polecił św. Brygidzie Szwedzkiej swojego apostoła Judę jako potężnego orędownika i polecił jej żarliwie wzywać jego pomocy. Dziś św. Juda jest znany na całym świecie jako święty od spraw trudnych i beznadziejnych, i hojnie odpowiada za prośby wszystkich, którzy z ufnością się do niego modlą.

Niezawodna modlitwa do świętego Judy Tadeusza 

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją.
 Amen.

Święta Rita, orędowniczka w sprawach beznadziejnych

Święta Rita z Cascia to wielka włoska święta mistyczka. Przeszła kolejno przez wszystkie stany życia: żony, matki i zakonnicy. Wiele zadziwiających cudów miało miejsce za jej życia, zaraz po jej śmierci i aż do dnia dzisiejszego. Jej wstawiennictwo jest uznawane za potężne w wielu sytuacjach i trudnościach, które sama przeszła. W szczególności wstawia się:

  • O potomstwo, bo sama jest owocem wytrwałej modlitwy swoich rodziców.
  • Za małżeństwa w trudnościach, bo jej życie w małżeństwie było przede wszystkim pełne cierpienia i prób. Święta Rita jest patronką rodzin i małżeństw w trudnościach.
  • O nawrócenie grzeszników, bo dzięki jej modlitwom nawrócili się jej mąż i synowie.
  • O uzdrowienie, gdyż sama doświadczyła choroby i cierpienia.

Rita odpowiedziała na tak wiele modlitw i dokonała tak wielu cudów, że stała się świętą od spraw beznadziejnych.

Święty Antoni, patron rzeczy i ludzi zagubionych

Święty Antoni z Padwy jest szczególnie czczonym świętym i jest znany z tego, że odpowiada na wszystkie modlitwy, które są składane na jego ręce. Jego życie było naznaczone obfitością cudów, a po śmierci procesja idąca za jego ciałem zyskała wiele uzdrowień.

Również dzisiaj nowenna do św. Antoniego z Padwy pozwala nam złożyć w jego ręce ciężar naszych cierpień i nieszczęść, aby mógł on uzyskać dla nas Bożą pomoc.

Antoni jest uważany za świętego, do którego należy się modlić, aby odnaleźć zagubiony przedmiot czy też za osobę zagubioną w swoim życiu lub wierze. Modlitwa o odnalezienie zagubionego przedmiotu wypowiedziana z wiarą i ufnością jest bardzo skuteczna.

Inni święci orędownicy w sprawach beznadziejnych

O innych świętych mówi się też, że są imponująco skuteczni.

  • Święty Proboszcz z Ars systematycznie wysyłał swoich wiernych, aby modlili się do św. Filomeny, która miała ołtarz w kościele parafialnym, gdzie uzyskiwano wiele łask i uzdrowień.
  • Św. Teresa z Lisieux obiecała, że po śmierci ześle deszcz róż i "spędzi swoje Niebo czyniąc dobro na ziemi". Dotrzymała obietnicy i od czasu jej śmierci dzięki niej dokonało się wiele cudów.
  • Podobni historią do św. Antoniego z Padwy ze względu na ich niezwykłe życie pełne nadprzyrodzonych wydarzeń, św. Ojciec Pio i św. Szarbel Makhlouf z Libanu są wielkimi cudotwórcami. Świadectwa łask otrzymanych za ich wstawiennictwem wciąż się mnożą.

Módl się z Hozaną za sprawy trudne i przegrane

Nosisz ciężką intencję modlitewną lub jesteś w sytuacji bez wyjścia? Z Hozaną dołącz do jednej ze wspólnot modlitewnych i złóż swoje ciężary u stóp Pana. Dzięki wstawiennictwu świętych od spraw beznadziejnych, żadna sprawa nie jest nigdy przegrana. Szczera modlitwa wzrusza Pana!