Święci patroni rodzin

O ile św. Józef jest wielkim patronem rodzin, to wielu świętych naśladowało we własnym życiu członków Świętej Rodziny. Uświęcili oni życie rodzinne, przeżywając w święty sposób swoją rolę ojca, matki, męża, żony, syna, córki itd. Odkryj wszystkich świętych, którzy okazali się przykładni w swojej roli w rodzinie. Są oni teraz przykładem dla wszystkich chrześcijan, ich wstawiennictwo jest pomocą dla każdego i sposobem modlitwy za rodzinę.

Święty Józef patron rodzin

Święty Józef opiekun wszystkich rodzin

Święty Józef jest małżonkiem Najświętszej Dziewicy i przybranym ojcem Chrystusa Jezusa. Jest człowiekiem o niezrównanej świętości, w którym znajdują się wszystkie cnoty. Te łaski, które czerpie ze swego serca, św. Józef oddaje na pożytek Maryi i Jezusa. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu, św. Józef doskonale uosabia postać patriarchy, chroniąc rodzinę w trudnościach, zaspokajając jej potrzeby, ucząc swoje dziecko wykonywania zawodu.

Jako przykładny opiekun rodziny, św. Józef stał się opiekunem wszystkich rodzin, rodziny, którą jest Kościół i całej rodziny ludzkiej. Kościół katolicki ogłosił go głową Świętej Rodziny. Oprócz bycia patronem rodziny, św. Józef jest patronem ojców, młodych małżonków i robotników. Umierając w ramionach Jezusa i Maryi, stał się także patronem dobrej śmierci.

Odkryj wszystkich świętych patronów na Hozanie: świętych patronów studentów, świętych patronów od spraw beznadziejnych, itp.

Modlitwa do świętego Józefa za rodzinę

Istnieje niezliczona ilość modlitw do św. Józefa na wszystkie trudne sytuacje. Do św. Józefa można szczególnie modlić się w przypadku trudności rodzinnych, problemów zdrowotnych, problemów z pracą, problemów mieszkaniowych i w ogóle wszelkich problemów materialnych. Święty Józef jest również opiekunem domostw, odkryj modlitwy o ochronę swojego domu i swojej rodziny. Odnajdź na Hozanie wszystkie modlitwy za rodzinę!

Wzorce świętych mężów i ojców 

Wielu mężów i ojców uświęciło się za przykładem św. Józefa.

  • Mikołaj z Flue, zanim został pustelnikiem, wychował święcie dziesięcioro dzieci.
  • Święci Ludwik i Zelia Martin, rodzice małej Teresy, urodzili dziewięcioro dzieci, z których czworo zmarło, i przez całe życie służyli Chrystusowi.
  • Błogosławiony Karol Habsburg, ojciec ośmiu dzieci, ostatni cesarz Austro-Węgier, był dobrym i sprawiedliwym człowiekiem, pragnął pokoju, zarówno dla cesarstwa, jak i w swojej rodzinie.

Wzorce świętych żon i matek

  • Święta Rita z Cascia cierpliwie znosiła niesprawiedliwość i złość męża. Dzięki swoim modlitwom i ofiarom uzyskała nawrócenie męża i swoich dwóch synów.
  • Święta Joanna Beretta Molla, matka licznej rodziny, zdecydowała się urodzić swoje dziecko wiedząc, że straci życie.
  • Święta Joanna de Chantal wzorowa żona i matka, przeżyła głęboką żałobę tracąc męża i dwoje dzieci, mimo to nadal podążała za Chrystusem i wstąpiła do klasztoru.
  • Święta Monika uzyskała nawrócenie swojego syna, św. Augustyna, poprzez modlitwę i wylane łzy.
  • Święta Matylda z Ringelheim jest patronką dużych rodzin.

Wzorce świętych dzieci, świętego rodzeństwa

Święci patronowie babci i dziadków

Święta Anna i jej mąż święty Joachimrodzicami Najświętszej Maryi Panny i dziadkami Chrystusa Zbawiciela. Dzięki swojej wielkiej świętości uzyskali upragnioną łaskę poczęcia dziecka, którym jest nikt inny jak Maryja, Najświętsza Dziewica. Święta Anna w przeciągu swojego życia przeszła wiele prób i wstawia się dziś w intencji wszystkich trudności rodzinnych

Módlmy się w intencji rodzin z Hozaną

Z pomocą grup modlitewnych proponowanych na Hozanie można znaleźć nowennę lub inną modlitwę o wstawiennictwo tych wszystkich wspaniałych świętych. Czy to święty Józef, święta Rita, czy jeszcze błogosławiony Pier Giorgio Frassati, poznaj ich już dziś!