Paray-le-Monial: historia, sanktuarium, wspólnoty

Historia Paray-le-Monial

W 971 roku hrabia Lambert poprosił świętego Majola z Cluny o założenie opactwa w tym mieście w południowej Burgundii. W XII wieku mnisi benedyktyńscy zbudowali obecnie istniejący budynek, klejnot burgundzkiej sztuki romańskiej. Klasztor dotknęła Czarna Śmierć w latach 1346-1348, następnie wojna stuletnia, a w końcu wojny religijne. Wspaniała romańska bazylika została odrestaurowana w XIX wieku.

Wiek XVII to czas reformy katolickiej, a w 1609 roku w Paray-le-Monial otwarto przeorat jezuicki. W 1626 roku został założony przez matkę Joannę Franciszkę de Chantal klasztor wizytek. Zakon Wizytek został wówczas nowo założony przez św. Franciszka Salezego, a siostry opatrznościowo otrzymały imię Córek Serca Jezusowego. W 1632 roku siostry wizytki wymieniły swój budynek z ojcami jezuitami i przeniosły się na obecne miejsce klasztoru. Małgorzata Alacoque urodziła się 22 lipca 1647 roku w Verosvres, podczas gdy młody Ludwik XIV był już królem Francji. Do klasztoru wizytek w Paray-le-Monial wstąpiła 20 czerwca 1671 roku. Małgorzata Maria jest jedną z emblematycznych postaci tego miejsca ze względu na objawienia, które otrzymała od Pana, dotyczące Jego Najświętszego Serca. W 1686 roku siostry zaczęły realizować prośby Jezusa i wybudowały pierwszą kaplicę poświęconą Jego Najświętszemu Sercu. Uroczystość Najświętszego Serca, o które prosił Pan Jezus, odbywa się w trzeci piątek po Zesłaniu Ducha Świętego.

Wspólnota została później rozwiązana podczas rewolucji, ale powróciła w 1823 roku.

Historia objawień

Życie zakonne św. Małgorzaty Marii naznaczone było wieloma wydarzeniami mistycznymi. Występują w jej życiu cztery etapy, w nich trzy wielkie objawienia:

Małgorzata Maria jako nowicjuszka była odpowiedzialna za pilnowanie osłów. Modląc się pod leszczyną, Jezus objawił jej, jak bardzo Jego męka była świadectwem Jego nieskończonej miłości do ludzi, i poprosił ją, by zjednoczyła się z Nim w ofierze własnych cierpień. Siostra przyjęła wówczas za przewodnika duchowego św. Franciszka z Asyżu.

Pierwsze wielkie objawienie miało miejsce 27 grudnia 1673 r. Jezus zaprosił Małgorzatę Marię, aby oparła głowę na jego piersi i wyznał jej: “Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim  pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”.

Drugie objawienie miało miejsce w 1674 roku, gdy Małgorzata Maria modliła się przed Najświętszym Sakramentem. Jezus ukazał się jej w chwale ze swoimi pięcioma ranami jaśniejącymi jak słońca. Przypomina jej, jak daleko posunęła się jego miłość do ludzkości. Jezus prosi Małgorzatę Marię, o przyjmowanie komunii w każdy pierwszy piątek miesiąca, a w każdy czwartek wieczorem o łączenie się w modlitwie w Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym, jest to Godzina Święta.

W 1675 roku, Chrystus objawił się po raz trzeci, ukazując swoje Serce i mówiąc: “Oto Serce, które ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia Siebie, dla okazania im Swej miłości, a jednak w zamian za to doznaje od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności”.

Dzisiejsze sanktuarium w Paray-le-Monial

Wspólnoty

Dziś Paray-le-Monial jest domem wielu wspólnot zakonnych.

  • Siostry Wizytki modlą się w intencjach Serca Pana Jezusa. Przyjmują pielgrzymów, którzy przybywają, aby zobaczyć i pomodlić się w Kaplicy Nawiedzenia, miejscu objawień Jezusa św. Małgorzacie Marii.
  • Jezuici prowadzą posługę spowiedzi zarówno dla różnych wspólnot klasztornych, jak i dla pielgrzymów. Ci ostatni mogą się wyspowiadać w kaplicy św. Klaudiusza. Ojcowie jezuici przyjmują pielgrzymów i głoszą rekolekcje, aby szerzyć Kult Serca Jezusowego w świecie.
  • W Paray-le-Monial zamieszkali czterej kapelani, którzy przyjmują pielgrzymki, odprawiają Mszę Świętą, spowiadają pielgrzymów i rozpowszechniają orędzie.
  • Służebniczki Najświętszego Serca Pana Jezusa, modlą się za pielgrzymów i służą Chrystusowi w posłuszeństwie swojej reguły.
  • Siostry Dominikanki mają wspólnotę w Paray-le-Monial od 1929 roku. Żyją w ciszy i spokoju i modlą się o zbawienie świata.
  • Klaryski są obecne w Paray od 1878 roku. W swojej klauzurze i w ubóstwie wychwalają Boga i wstawiają się za światem.

Wspólnota Emmanuel

  • Sanktuarium jest powierzone od 1985 roku przez biskupa diecezji Autun, Chalon i Mâcon Wspólnocie Emmanuel. Wspólnota ma swoją siedzibę w Paray-le-Monial, gdzie mieszka 160 członków. Prowadzą grupę modlitewną i uwielbienia w Kaplicy Nawiedzenia. Biorą udział w przyjmowaniu pielgrzymów oraz w animacji wielkich świąt w Sanktuarium. W Paray-le-Monial organizują konferencje, świadectwa, rekolekcje i festiwale.
  • ESM, Emmanuel School of Mission, to dziewięciomiesięczne szkolenie dla młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat, aby zbliżyli się do Serca Jezusa i stali się świadkami Jego miłosierdzia.

Sztafeta modlitwy dla każdego

Przez cały rok w Paray-le-Monial odbywa się sztafeta modlitwy dla każdego. Kapelani i wierni na zmianę, nocą i dniem, modlą się przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w kaplicy św. Jana. Przez cichą adorację wstawiają się za zbawieniem świata, pociechą dla cierpiących i w powierzonych im intencjach. Każdy może złożyć tutaj swoje intencje modlitewne, aby można było się za nie modlić w Paray-le-Monial.

Odwiedzić bazylikę Najświętszego Serca Jezusowego

Stowarzyszenie Miast Sanktuaryjnych we Francji organizuje konferencje i wizyty w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Paray-le-Monial.


 

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt