Oratio, czyli trzeci etap lectio divina

Lectio divina składa się z czterech etapów. Ten typ modlitwy opiera się na lekturze Biblii i pozwala karmić się Słowem Bożym. Słowo jest najpierw czytane i poddane medytacji - podczas dwóch pierwszych etapów: lectiomeditatio, tak by stać się następnie inspiracją do modlitwy podczas etapu trzeciego: oratio.

Czym jest oratio?

„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.” (1 J 5, 14).

Po przemówieniu do nas poprzez święte księgi, Bóg nas słucha. Na tym etapie, to my mówimy do Niego, odpowiadamy Mu. Nasza modlitwa nie jest zrodzona ze spontanicznego porywu serca, lecz stanowi przemyślaną odpowiedź na wiadomość otrzymaną od Boga. Rozpoczynamy intymną rozmowę ze Stwórcą, niczym dziecko ze swoim ojcem. Nasza modlitwa, zrodzona z wysłuchania i przyjęcia tego co Bóg ma nam do powiedzenia podczas wcześniejszych etapów lectio i meditatio, staje się znakiem przymierza. „Bądź wola Twoja”, uczymy się dostosowywać nasze prośby do Bożego planu.

Jak praktykować oratio?

Odpowiedz na wiadomość od Boga

Jak w każdej modlitwie, nie ma tu uniwersalnej zasady, zwłaszcza na tym etapie, który stanowi osobistą odpowiedź na otrzymaną wiadomość. Mamy dowolność w kwestii doboru słów czy formy, jednak warto by modlitwa bazowała na przemyśleniach wyniesionych z etapów lectio i meditatio. Dobrze jest odnieść się do wyrażeń, które przyciągnęły naszą uwagę lub szczególnie poruszyły nasze serca.

Podczas etapu meditatio, próbujemy zrozumieć relację, którą Bóg chce budować z nami w dniu dzisiejszym. Czy zwraca się do nas w roli Stwórcy, Ojca, Zbawiciela? Czy może to Jezus mówi do nas jak do braci? W naszej modlitwie dobrze jest przyjąć adekwatną postawę - odpowiadamy Bogu z pokorą należną Stworzycielowi, z zaufaniem godnym dzieci, lub entuzjazmem i odwagą bliską apostołom.

Różne formy modlitwy

Nasza modlitwa może przybierać różne formy:

Po serdecznej rozmowie z Panem, postarajmy się łagodnie zbliżyć do naszego Ojca, aby przygotować się do ostatniego etapu lectio divina - contemplatio.