Meditatio, czyli drugi etap lectio divina

Lectio divina to praktyka niespiesznej lektury Pisma Świętego, która pomaga nam otworzyć się na rozważanie Słowa Bożego. Składa się ona z czterech etapów. Po przyjęciu Słowa podczas pierwszego etapu (lectio), wkraczamy w etap medytacji by zebrać jak najwięcej owoców lektury i stworzyć podwaliny pod modlitwę (oratio) i kontemplację (contemplatio).
Modlitwa ta jest dostępna dla każdego chrześcijanina, który chciałby zbliżyć się do Pana (co podkreślają słowa papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI). Nie wymaga ona specjalistycznej wiedzy czy umiejętności analitycznych.

Czym jest meditatio?

„Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości” (2 Tm 3, 16).

Po skosztowaniu Słowa Bożego podczas etapu lectio, przychodzi czas na „przeżuwanie”, aby wydobyć składniki odżywcze, które zawiera. Słowo Boże jest nie tylko dobre przez prawdę i piękno, które niesie, ale także ze względu na zbawienny i budujący wpływ na nasze życie tu i teraz. Boże Słowo jest żywe i stanowi nasz chleb powszedni. Dla chrześcijan jest przewodnikiem, który oświetla drogę podczas podejmowania decyzji i działania.

Ten drugi etap jest więc okazją by zanurzyć się całkowicie w przeczytanym fragmencie i zrozumieć, poza znaczeniem dosłownym, co objawia nam dzisiaj, w codzienności osoby ochrzczonej żyjącej w XXI wieku.

Jak praktykować meditatio?

Kontekst biblijny

Podczas lectio, czytamy kilkukrotnie wybrany fragment biblijny. W etapie medytacji możemy skorzystać z innych fragmentów, a nawet innych ksiąg biblijnych. Może któreś wyrażenie lub opis przywołuje na myśl inny werset? Spróbuj go znaleźć i przeczytać ponownie. Zobacz, co je łączy. Ważne jest również zrozumienie kontekstu wybranego fragmentu - uchroni nas ono przed błędną interpretacją. Możemy pomóc sobie komentarzem biblijnym, lub przeczytać kilka wersetów przed i po danym fragmencie, by lepiej go umiejscowić i zrozumieć.

Odkryj tekst na nowo zadając pytania

Po uważnej lekturze, zrozumieniu tekstu i jego kontekstu, czas postawić dwa pytania:

  • Czego uczymy się o Bogu poprzez ten fragment? Co ten tekst mówi o relacji, którą Bóg chce nawiązać z człowiekiem? Z tobą? Jakie słowa zostały użyte, jaki ton wypowiedzi? Czy w tym fragmencie postrzegam Boga w roli Ojca, Stwórcy, Zbawiciela?
  • Który fragment lektury przekłada się na twoje życie codzienne? W jakim aspekcie dzisiejsza wiadomość może być odbierana jako Dobra Nowina dla chrześcijan, dla świata, dla Ciebie?

Po odpowiedzi na te pytania, spędźmy kilka chwil w ciszy, by ziarno mogło wykiełkować w naszych sercach nim przejdziemy do trzeciego etapu: oratio.