Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli

Święty Ignacy Loyola jest autorem Ćwiczeń duchowych, które zebrał w formie książeczki proponując tym samym ścieżkę modlitwy i medytacji bazującą na Ewangelii. Ćwiczenia te narodziły się z jego własnych doświadczeń duchowych a dziś są proponowane wszystkim chętnym w formie rekolekcji.

Dzięki ćwiczeniom, możemy dosłownie zostać dotknięci przez Chrystusa poprzez fragmenty Pisma Świętego. Zachęcają nas one do bycia nie tylko słuchaczami, uważnymi czytelnikami Słowa Bożego, ale do doświadczenia prawdziwego spotkania z Jezusem. To bardzo silne doświadczenie, które wymaga introspekcji, wglądu, nawrócenia.

„Ćwiczenia Duchowe są najlepszą rzeczą, jaką w tym życiu mogę sobie pomyśleć i w oparciu o doświadczenie zrozumieć, aby człowiek mógł i sam osobiście skorzystać i wielu innym przynieść owocną pomoc i korzyść”. - święty Ignacy z Loyoli

Czym są Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego?

Poprzez swoje ćwiczenia, święty Ignacy proponuje nam metodę modlitwy i medytacji mającą na celu bliższe poznanie Chrystusa i rozwój wewnętrznej wolności.

Jego dzieło to zbiór medytacji pozwalających stopniowo „wyćwiczyć się” w praktyce modlitwy i medytacji. Możemy porównać ćwiczenia duchowe do fizycznych. Jedno i drugie wymaga treningu, postępów i regularności jeśli chcemy osiągnąć obrany cel.

Medytacje te pozwalają nam podążać za Chrystusem i równocześnie w głąb nas samych, prowadząc nas ku życiowej przemianie wypływającej ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Rozważania opierają się na fragmentach Ewangelii (dzieciństwie i życiu publicznym Jezusa, Pasji, Zmartwychwstaniu) i kierują naszą uwagę na emocje, które w nas budzą, na to co dzieje się w naszych sercach. To okazja by zanurzyć się w Słowie Bożym. Święty Ignacy zachęca nas do pełnego otwarcia się, doświadczania wszystkimi zmysłami, całym sobą.

W jakiej sytuacji i dla kogo są ćwiczenia świętego Ignacego?

Ćwiczenia ignacjańskie są proponowane wszystkim, którzy pragną przeżyć prawdziwe, osobiste spotkanie z Jezusem i otworzyć się na spojrzenie, które przewróci i zmieni ich życie.

Ćwiczenia świętego Ignacego są przedmiotem rekolekcji ignacjańskich, które mają umożliwić rekolektantowi odbycie wewnętrznej podróży ku spotkaniu z Bogiem. Rekolektant nie odbywa rekolekcji sam. Wspierany jest przez towarzyszenie duchowe doświadczonego przewodnika. Książeczka ćwiczeń świętego Ignacego jest wykorzystywana przez osoby towarzyszące rekolektantowi podczas rekolekcji.

Początkowo czas rekolekcji trwał przez ciągły okres 4 następujących po sobie tygodni, jednak dziś możliwe jest również, aby podzielić czas rekolekcji na kilka okresów, tak by dostosować się do zobowiązań osób świeckich. Zazwyczaj dzieli się rekolekcje na oddzielne tygodnie, z których każdy trwa 9 dni rekolekcyjnych. W takim przypadku, rekolektant odprawia każdy tydzień na osobnych rekolekcjach, z przerwą minimum jednego roku. Rekolekcje ignacjańskie są głównie prowadzone w domach rekolekcyjnych, co ułatwia zachowanie milczenia. Niemniej dla osób, które nie są w stanie wyjechać na tak długi czas, pojawiają się możliwości odbycia rekolekcji w życiu codziennym z towarzyszeniem online. 

Podsumowując, dla chcącego nic trudnego! Wszyscy, którzy tego pragną - bez względu na ograniczenia - mogą odkryć ignacjańską ścieżkę duchową ku Bogu, aby jeszcze pełniej czerpać z łaski chrześcijaństwa.

Ćwiczenia duchowe są uprzywilejowaną możliwością, którą Bóg daje ludziom, by wsłuchać się w Ducha Świętego i znaleźć odpowiedzi adekwatne do pytań właściwych dla sytuacji każdej osoby.”- święty Jan Paweł II.

Modlitwa oddania się świętego Ignacego (Suscipe Domine)

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę moją całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś – Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarcza.” (ĆD 234)